Delegerede

En forsinket og digital generalforsamling, mange aflysninger og et populært webinar med klima på dagsordenen tegnede 2020 for de delegerede i Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer.

God dialog – på nye kanaler

I delegerede holder nøglen til det aktive og levende medlemsdemokrati, vi ønsker, pensionskassen skal have. Derfor var det noget af en udfordring at se vores arrangementer blive først udskudt, så aflyst, et efter et igennem 2020. Generalforsamlingen fik, som alle andre finansielle selskabers generalforsamlinger, tilladelse af Finanstilsynet til, først at blive flyttet, og siden at blive afviklet digitalt. Trods de meget anderledes forhold, lykkedes det jer at bidrage til gode debatter undervejs, og vi lærte meget af afviklingen og af den efterfølgende evaluering, vi har fået fra jer i delegeret-undersøgelsen sidst på året. De opstillede til bestyrelsen, og indkomne spørgsmål, blev præsenteret i små videoer, læst op af dirigenten eller med forslagsstilleren igennem på telefonen, og igen vil vi takke for den ekstraordinære indsats.

Forårskurser for nye delegerede

I foråret 2020 nåede vi til at afholde to ud af tre af de planlagte forårskurser på normal vis. Her bliver nye delegerede introduceret til alle dele af pensionskassens arbejde, og hører mere om de opgaver, der er forbundet med at være delegeret og ambassadør for pensionskassen.

Tilpasninger til den digitale virkelighed

Nye digitale mødeformer prægede derudover 2020, hvor nogle af de sædvanlige højdepunkter, som fx Folkemødet, blev aflyst. I delegerede har taget godt imod de ændrede vilkår og det webinar, vi udbød i efteråret. Her var temaet ’Klimaplan, klimaråd og anbefalinger – hvad er pensionskassernes rolle?”, hvor Connie Hedegaard debatterede med Jon Johnsen. Debatten blev modereret af Anna Ingrisch. I delegeret-undersøgelsen kom I med gode forbedringsforslag, som vi har taget til efterretning, og nu vil arbejde videre med. Fx bliver værktøjskassen til Delegerede på pka.dk nu udvidet, blandt andet med flere videoer, ligesom også webinarer og andre tilbud bliver videreudviklet løbende.

Som en delegeret bemærkede i undersøgelsen:

”Det er vigtigt, der foregår noget mellem PKA og os, så vi ikke mister tilhørsforholdet. Det gøres ikke ved mail alene, men med seminaret var vi tæt på at være sammen. Jeg glæder mig, til vi skal ses igen – det viser sig nu, hvor vigtigt det er.”

Vi er enige i det citat – det fysiske møde er meget vanskeligt at erstatte. Vi indfører i foråret 2021 en ’Delegeret-stafet’, hvor I på skift kan inspirere hinanden i rollen som delegeret. Nyhedsmailen Delegeret-nyt er en vigtig kommunikationskanal, der sikrer, at I delegerede, bliver informeret i god tid om, hvad der sker i pensionskassen, og den suppleres godt af møder og webinarer.