Bestyrelsen

I 2020 har bestyrelsen involveret sig i en række strategiske drøftelser om PKA’s udvikling, opbygget et godt samarbejde med ny administrerende direktør Jon Johnsen og haft fokus på at få pensionskassen trygt igennem Corona-pandemien.

Kriseberedskab i foråret

1. marts 2020 bød vi velkommen til PKA’s nye administrerende direktør – kun få dage før Danmark blev ramt af sin første nedlukning på grund af Corona. Vi etablerede et digitalt kriseberedskab i form af tættere rapportering, som dels sikrede, at vi kunne være beslutningsdygtige, da finansmarkederne regerede på Corona-pandemien, men også sikrede, at vi blev holdt orienterede løbende.

Drøftelse af strategi for PKA

Som startskud til vores planlagte arbejde med PKA’s strategiproces, har alle bestyrelsesmedlemmer givet et interview til en af PKA’s direktører. Strategiarbejdet er en opfølgning på bestyrelsesevalueringen fra 2019. Næste skridt i strategiprocessen var en kvalitativ antropologisk medlemsundersøgelse, hvor ca. 50 medlemmer, i et repræsentativt udsnit af samtlige pensionskassers faggrupper, aldersgrupper osv., er blevet spurgt om deres liv og hverdag, arbejdsliv og økonomi og om deres forhold til pension i almindelighed og deres pensionskasse i særdeleshed. Indsigterne fra den undersøgelse bruger vi som input til de kommende bestyrelsesseminarer i 2021, hvor vi på baggrund af nogle opstillede scenarier, vil diskutere strategien for pensionskassen og PKA.

Opfølgning på bestyrelsens handlingsplan

Vi har i 2020 holdt fokus på økonomien og på at håndtere risici, så medlemmernes pensioner kom solide igennem året. Derudover har vi, som vedtaget i handlingsplanen for bestyrelserne efter bestyrelsesevalueringen i 2019, haft fokus på strategi, PKA’s governancemodel og bestyrelsens kollektive kompetencer. Sidstnævnte har vi udviklet ved at afholde bestyrelsestemadage. Vi afholder årligt en bestyrelsesevaluering med opfølgende tiltag. I januar 2020 afholdt vi bestyrelsestemadag med temaet risikostyring og alternative investeringer. Oktobers version af temadagen blev afholdt fysisk kombineret med mulighed for digital adgang og havde overskrifterne it-sikkerhed og cybertrusler. Grundlaget er nu lagt for, at vi i 2021 fx kan udvikle og finjustere vores medlemstilbud.