Kvalitet i rådgivningen

Vi arbejder fortsat med at forbedre og styrke kvaliteten af rådgivningen, både på telefonen og via pka.dk. Der skal være klar hjælp at få, når man henvender sig til sin pensionskasse. I 2020 introducerede vi flere nye webtilbud, for stadig at kunne rådgive igennem nedlukninger og forsamlingsforbud.

Corona lærte os at mødes digitalt

Vi fik styr på webmøder, webrådgivning og diverse andre digitale alternativer til at samles. Indtil forsamlingsforbuddet hæves, fortsætter møderne i digital form med mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Vi håber at kunne genoptage fysiske møder i 2021 – både for at få den vigtige direkte sparring, for at kunne være, hvor medlemmerne er, og for at kunne bidrage aktivt i aktuelle emner, der optager vores medlemmer.

Udover nye mødeformer, som vi stadig udvikler på og forbedrer, satte vi i foråret fokus på langtidssygemeldte medlemmer. Vi indførte et ekstra omsorgsopkald, der hjalp de sygemeldte med registreringer og ansøgninger. Derudover opmandede vi overalt på telefonerne, så vores pressede medlemmer ikke skal vente på os, når de har tid til at ringe.

Service og rådgivning

I 2. halvår af 2019 var der udfordringer med at komme igennem på telefonerne på grund af mange medlemshenvendelser om blandt andet den nye mulighed for indbetaling til aldersopsparing. I 2020 er vores medlemsservice blevet stabiliseret, og servicen er nu tilbage på et højt niveau, hvilket de løbende spotmålinger bekræfter. I den årlige medlemstilfredshedsundersøgelse, ligger vi i 2020 stabilt og med et fortsat rigtig pænt gennemsnit.

I løbet af 2020 er der kommet flere digitale services til for specifikke målgrupper. Blandt andet er det nu muligt for udvalgte seniorer at booke webrådgivning på pka.dk. Både pka.dk, medlemsbreve og mails bliver gennemskrevet og moderniseret i sprog og udseende. Dette projekt er påbegyndt midt i 2020 og forventes afsluttet i 2022. Således opgraderer vi både telefonrådgivning, skriftlig rådgivning og selvbetjeningsmuligheder, så alle medlemmer kan få en god oplevelse, når de har brug for rådgivning og service.

Budskaber til tiden – kampagne på pause

Det er vigtigt for medlemmerne at have råd til et godt seniorliv med en dækningsgrad på 70-80 %, som vi anbefaler i vores rådgivning. Vi plejer at have løbende informationskampagner om supplerende opsparing og om at samle pensioner. Vi holdt i foråret pause, for at undgå at forstyrre medlemmerne med denne information, men siden sommeren har vi igen kørt kampagner på det vigtige budskab.

Fokus på forsikringerne i 2020

Vi har i 2020 bragt temaer om de forsikringer, der indgår i ordningen. Det er et tilbagevendende emne, hvordan dækningerne ved sygdom og død er skruet sammen, og hvordan de kan sammenlignes med det øvrige markeds tilbud. Princippet bag forsikringerne i vores ordning, er, at der skal være hjælp at få, hvis man har brug for det. Læs eller genlæs fx i ditPKA, hvordan vi hjælper med sygdom. Også på et webinar for tillidsrepræsentanter har vi haft fokus på forsikringer, her med budskabet: Det er vigtigt, at du ikke dobbeltforsikrer dig ved fx at købe ekstra forsikringer i banken. Se eller gense evt. webinaret, der ligger tilgængeligt på YouTube.