Klar til fremtidens medlemmer

Der bliver stadig flere muligheder for at tilrettelægge arbejdslivet og overgangen til pensionisttilværelsen, både hvad angår økonomi og helbred. Læs her, hvordan vi i pensionskassen fulgte med udviklingen i 2020.

Pensionskassen vokser

Vi er fortsat i vækst. Der bliver uddannet flere og flere indenfor vores faggrupper, og vi ser også uddannede vende tilbage til faget. Pensionsformuen vokser med antallet af medlemmer og den stigende lyst til at oprette supplerende opsparinger til et godt seniorliv. Også overenskomsterne, der sikrer gode pensionsbidrag til medlemmerne, som en del af lønpakken, giver vækst. Pensionskassens formue voksede i 2020 med i alt 3,6 mia. kr.

Fleksibel tilbagetrækning

Pensionsalder har længe været en varierende størrelse – alt efter vores alder, om vi er i en efterlønsordning og hvornår vores pensionsordning er oprettet, har vi forskellige pensionsaldre. I 2020 har vi set flere og flere efterspørge fleksibilitet i forbindelse med deres pensionering. Delpension har givet medlemmerne mulighed for at vælge at gå tidligere eller senere end deres pensionsalder. Dette sikrer vigtig overlevering af viden på arbejdspladsen og giver medlemmet en blødere overgang fra arbejdsliv til pensionistliv. Vi udbreder løbende kendskabet til mulighederne for fleksibel tilbagetrækning via undervisning og support af både tillidsfolk og ledere.

Seniorpension

Folketinget indførte pr. 1. januar 2020 mulighed for at få seniorpension. Den bliver tilbudt fra seks år før folkepensionsalderen. Som besluttet på generalforsamlingen i 2020, har vi i pensionskassen valgt, at udbetalingerne fra PKA følger de offentlige udbetalinger
– også ved tilkendelse af seniorpension.