Beretning for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 2020

Indledning til beretningen

2020 blev et år med travlhed overalt – vi omstillede os til digitale mødeformer, fokuserede på solid risikostyring af investeringerne og tog skridtet videre fra førende klimainvestor til ambitiøs investor i social ansvarlighed.

Læs med her

Medlemmer

Stærkt fundament i et turbulent år

Travle medlemmer og en verden på hovedet. 2020 blev et år, hvor de stabile pensioner viste deres værd, og hvor vi fandt nye digitale veje og forbedrede rådgivningen.

arrow_downward

Medlemmerne indbetalte tilsammen

3,0

mia. kr.

2016

trending_flat

3,1

mia. kr.

2020

Pensionskassen udbetalte til medlemmerne og deres familier

2,595

mia. kr.

2016

trending_flat

3,115

mia. kr.

2020

Antal medlemmer i pensionskassen

111752

2016

trending_flat

123683

2020

Klar til fremtidens medlemmer

Der bliver stadig flere muligheder for at tilrettelægge arbejdslivet og overgangen til pensionisttilværelsen, både hvad angår økonomi og helbred. Læs her, hvordan vi i pensionskassen fulgte med udviklingen i 2020.

Læs mere her

Rustet til fremtiden

Når du ringer til os, skriver med os eller går i selvbetjeningen på pka.dk, bruger vi data til at gøre din oplevelse hurtigere og mere relevant for dig. Se i denne film, hvordan vi arbejder på at forbedre din kontakt med os i mails, i telefonen og på pka.dk.

Et stærkt fundament

Det kræver et stærkt fundament at navigere i urolige markeder og at kunne udvikle nye kontaktformer fleksibelt og hurtigt. Det har 2020 yderligere bekræftet.

Læs mere

Kvalitet i rådgivningen

Vi arbejder fortsat med at forbedre og styrke kvaliteten af rådgivningen, både på telefonen og via pka.dk. Der skal være klar hjælp at få, når man henvender sig til sin pensionskasse. I 2020 introducerede vi flere nye webtilbud, for stadig at kunne rådgive igennem nedlukninger og forsamlingsforbud.

Læs mere

Investeringer

Modstandsdygtig strategi

Ingen havde ventet, at vi i 2020 skulle opleve en verden ramt af pandemi, og en heraf afledt økonomisk krise uden fortilfælde. Vi har en langsigtet investeringsstrategi med god risikospredning i vores investeringer. Dette har været med til at få os godt igennem 2020.

Læs mere

Sådan fordeler investeringerne sig i procent

100 kr. er blevet til...

Partnerskaber styrker resultaterne

Et stærkt fællesskab er grundlaget for pensionskassen og hele PKA. Vi arbejder sammen for at stå stærkere, udnytte synergieffekter og skabe mere værdi for vores medlemmer. Investeringsområdet er ingen undtagelse. I 2020 har vi indgået flere nye spændende partnerskaber.

Læs mere

Sammen om social ansvarlighed

I snart 20 år har PKA ligget forrest i feltet af klimaansvarlige investorer. Nu er tiden kommet til, at vi også fokuserer på social ansvarlighed og tager ansvar for den måde, vi lever sammen på. Hør mere om vores nye mål om at investere med socialt ansvar.

Et år med fokus på socialt ansvar

Som Danmarks førende klimainvestor, der i snart 20 år har haft en klar strategi for ansvarlige grønne investeringer, er vi klar til at udvide vores profil. Ansvarlighed i en bred social, samfundsmæssig kontekst er vores nye udvidede fokus.

Læs mere

Boliger i fællesskabets tegn

Vi udvider fortsat investeringerne i ejendomme og infrastruktur for at forene hensynet til miljø, boligforhold, befolkningsgrupper med særligt behov på den ene side, og konkurrencedygtigt afkast på den anden side. Ejendommene er langsigtede stabile investeringer, der bidrager bredt til samfundet.

Læs mere

Medlemsdemokrati

Demokrati på nye kanaler

Corona nødvendiggjorde brug af digitale kanaler, når vi i 2020 ville samles, lære, lytte og diskutere. Vi lærte hurtigt og det levende demokrati kom åbent og aktivt igennem året.

arrow_downward

Delegerede

En forsinket og digital generalforsamling, mange aflysninger og et populært webinar med klima på dagsordenen tegnede 2020 for de delegerede i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale.

Læs mere her

Bestyrelsen

I 2020 har bestyrelsen involveret sig i en række strategiske drøftelser om PKA’s udvikling, opbygget et godt samarbejde med ny administrerende direktør Jon Johnsen og haft fokus på at få pensionskassen trygt igennem Corona-pandemien.

Læs mere her  Se pensionskassens ledelse

Fakta og tal

Året i tal

Se mere om pensionskassens udvikling i 2020, herunder afkastet, udbetalinger til medlemmer, pensionsbidrag og meget mere.

arrow_downward